Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'indiquen les dades d'informació general d'aquesta pàgina web:
Telèfon: 93 317 57 93 Correu electrònic: xdc@xarlidiego.com. CIF: B-61308896

Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 29631, foli 65, full B-157768, inscripció 1ª.

Tots els drets de propietat industrial o intel·lectual d'aquesta pàgina web i dels seus continguts (fotografies, dissenys, textos, etc.) pertanyen a Xarli Diego Comunicació S.L. o, en el seu cas, a tercers. Tota la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent des de la data de la seva darrera actualització.

L'usuari pot consultar i utilitzar els seus continguts exclusivament per al seu ús personal, correcte i lícit, quedant expressament prohibit:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es disposa del consentiment exprés del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Xarli Diego Comunicació S.L. i les persones que han intervingut en la creació d'aquesta pàgina web compleixen amb el previst en la legislació vigent i, en especial, amb la Llei 34/2002.

Xarli Diego Comunicació S.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats als espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Xarli Diego Comunicació S.L. mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers als quals es pugui accedir mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de Xarli Diego Comunicació S.L., ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presentin sota l'aparença o signes distintius de Xarli Diego Comunicació S.L ., excepte autorització expressa de Xarli Diego Comunicació S.L.

Xarli Diego Comunicació S.L. es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per perseguir les persones, físiques o jurídiques, que incompleixin les anteriors condicions o utilitzin de forma indeguda els continguts d'aquesta pàgina web o qualsevol informació que hi pugui aparèixer.