SORRY PER ESCRIURE POC AQUÍ ! ESTIC ESCRIBINT UN LLIBRE...

Un llibre de la meva vida a la música... Té el títol provisional de "Life is Music", i en té la culpa de que escrigui tan poc aquí. Sorry! Però a partir d'ara diré més coses...

Life is Music
Life is Music