FERRÚS¡¡¡

Sóc Diego però amb el mateix orgull presumeixo de ser Ferrús. Els Ferrús som una família curta però molt intensa. Alguns ens vàrem trobar al Baix Empordà , a Corçà, el passat dissabte. Ferrúúúúússssss! 

Part de la Ferrús family
Part de la Ferrús family

 

VILANOVA I LA GELTRÚ ÉS UN CARAMEL

Avui Festa dels Mantons dins del Carnaval de Vilanova i la Geltrú. Caramels a dojo. Música de les comparses. Caramels que serveixen per llençarlos com regal i per a una autèntica batalla entre comparses. Mai havia vist tants caramels per terra: sencers;trencats;triturats; mig embolicats; embolicats del tot... Gran festa popular de Vilanova i la Geltrú... i un petó d'una parella sense caramel pel mig.... 

Caramels a Vilanova i la Geltrú
Caramels a Vilanova i la Geltrú