L'Estand, el programa de les fires

Durant 4 anys L’Estand ha significat la tornada a la ràdio de Xarli Diego. Ha estat la recuperació del Xarli Diego de Caspe Street de Ràdio Barcelona, aquesta vegada amb un programa setmanal de fires, per tot Catalunya, i d’una hora de durada. Un programa d’autor, a l’estil Xarli i amb les fires de per mig.

L’Estand es va emetre per Onda Rambla - Punto Radio i era l’únic programa sobre fires de Catalunya i de tot l’Estat, amb el suport de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC).

 

mp3 Jingle programa L'Estand

 

l'estand